POVZETEK POSLOVNEGA NAČRTA 2017 Z OCENO POSLOVANJA 2016

14. 12. 2016

Tip objave: Finančna poročila

Poslovno leto 2016 je bilo izredno nepredvidljivo, najpomembnejši pa je preobrat na trgih surovin in polizdelkov do katerega je prišlo v prvi polovici leta. Po tem, ko so v prvi četrtini leta 2016 prodajne cene naših nosilnih izdelkov dosegle dno, so se odbile in vse do konca leta postopno rasle. Upoštevajoč, da dinamika nabavnih cen nekoliko zaostaja za prodajnimi cenami, je prišlo tudi do pomembnega izboljšanja marž in z njimi tudi donosnosti. Na podlagi devetmesečnih rezultatov in projekcij do konca leta, ugotavljamo, da bo podjetje relativno konservativni plan prodaje in dobička za leto 2016 doseglo in pomembno preseglo. Aktualne medpanožne primerjave jasno kažejo, da je Cinkarna Celje, d. d. tudi ob izteku leta 2016 med najboljšimi podjetji iz panoge pigmenta titanovega dioksida.

Povzetek poslovnega načrta 2017 z oceno poslovanja 2016

Nazaj