POVZETEK POSLOVNEGA NAČRTA 2018 Z OCENO POSLOVANJA 2017

12. 12. 2017

Tip objave: Finančna poročila

Poslovno leto 2017 je bilo izredno dinamično in volatilno. Temeljna značilnost je bila nadaljevanje trenda rasti cen našega nosilnega izdelka pigmenta titanovega dioksida, ki se je napajala z izrazitim primanjkljajem ponudbe, predvsem na evropskem trgu. Nezadostna ponudba je bila posledica izrazito robustnega povpraševanja na eni strani in resnih težav na strani zagotavljanja ponudbe. Slednje je bilo povezano s hudim požarom in posledičnim izpadom finske tovarne, ter težkih nesreč v obeh ukrajinskih tovarnah. Zaradi hitre rasti prodajnih cen in zamika pri povečevanju cen surovin, so se dobičkovne marže bistveno izboljšale, s tem pa so se izboljšali tudi poslovni rezultati. V drugi polovici leta so se pomembno povečali pritiski na povečevanje cen titanonosnih surovin, implementirana pa so bila prva občutnejša povečanja. Na podlagi devetmesečnih rezultatov in projekcij do konca leta, ugotavljamo, da bo podjetje bistveno preseglo konservativno zastavljeni načrt prodaje in dobička za leto 2017. Aktualne medpanožne primerjave jasno kažejo, da je Cinkarna Celje, d. d. ob izteku leta 2017 še vedno med najboljšimi podjetji iz panoge pigmenta titanovega dioksida.

Povzetek poslovnega načrta 2018 z oceno poslovanja 2017

Nazaj