POVZETEK POSLOVNEGA NAČRTA 2020 Z OCENO POSLOVANJA 2019

11. 12. 2019

Tip objave: Finančna poročila

Poslovno leto 2019 ni bistveno odstopalo od prejšnjega leta. Trgovinske sankcije na relaciji ZDA – Kitajska so se stopnjevale in trgovinska zgodba še ni razjasnjena. Nejasen je še naprej izstop Združenega kraljestva iz EU. Edina stvar, ki je jasna, so trenutna trenja v svetovni trgovini, ki lahko na gospodarstvo vpliva bistveno bolj od predvidenega. Na omenjeno ni odporno niti naše poslovanje. Leto 2019 je ponovno zaznamovalo padanje prodajnih cen, kar smo s povečanjem prodanih količin nadomestili. Povpraševanje je sicer stabilno, a na trgih blizu EU zaznavamo svojo nekonkurenčnost v primerjavi s kitajskimi proizvajalci. Vprašanje časa je, kdaj bo kitajski pigment v celoti vdrl na EU trg. Dodatno mero skrbi vnaša že dejstvo, da so kitajski proizvajalci pigmenta proizvodne kapacitete povečali do te mere, da le-te presegajo domače povpraševanje. Na nabavni strani pričakujemo manjši pritisk na povečevanje cen titanonosnih surovin. Na podlagi devetmesečnih rezultatov in projekcij do konca leta, ugotavljamo, da bo podjetje preseglo zastavljeni načrt prodaje in dobiček za leto 2019. Tudi medpanožne primerjave jasno kažejo, da je Cinkarna Celje, d. d. ob izteku leta 2019 še vedno med najboljšimi podjetji iz panoge pigmenta titanovega dioksida.

PDF

Nazaj