POVZETEK POSLOVNEGA NAČRTA 2021 Z OCENO POSLOVANJA DO KONCA 2020

09. 12. 2020

Tip objave: Finančna poročila

Skladno s 124. in 130. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1, Ur. l. RS št. 77/2018) ter 7. in 17. členom Uredbe Evropske Unije št. 596/2014/EU (Uredba MAR) družba CINKARNA Celje d.d., Kidričeva ulica 26, 3000 Celje MŠ: 5042801000, DŠ: SI 15280373, objavlja povzetek Poslovnega načrta 2021 z oceno poslovanja 2020. S poslovnim načrtom za prihodnje leto sledimo oziroma presegamo strateški načrt. Za prihodnje leto ob 165,9 mio € prodaje načrtujemo 10,6 mio € čistega poslovnega izida, kar je 28 % manj kot znaša ocena za leto 2020, a je za 2,7-krat večji kot v Strateškem poslovnem načrtu 2019-2023 za leto 2021. Načrtovani EBITDA za leto 2021 znaša 26,6 mio EUR in je za 5 % manjši od ocene za leto 2020, a za 35 % presega raven zastavljeno za leto 2021 v Strateškem poslovnem načrtu za obdobje 2019-2023, ki znaša 19,7 mio EUR.

Dejansko realizirani prodaji v oktobru in novembru presegata načrt in oceno za leto 2020. Na podlagi trenutnih razmer in stanja naročil ocenjujemo, da bo decembrska prodaja nad predvideno in načrtovano ravnjo. Poslovni načrt z oceno poslovanja je Nadzorni svet podjetja obravnaval na seji 8. 12. 2020. Dokument bo 9. 12. 2020 objavljen tudi na spletni strani podjetja www.cinkarna.si in bo tam dosegljiv vsaj 10 let.

 

Uprava družbe
Cinkarna Celje, d.d

PDF

Nazaj