POVZETEK STRATEGIJE RAZVOJA DRUŽBE

17. 04. 2018

Tip objave: Druge objave

Skladno s 100. in 106. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) ter 7. in 17. členom Uredbe Evropske Unije št. 596/2014/EU (Uredba MAR),

CINKARNA Celje d.d., Kidričeva ulica 26, 3000 Celje
MŠ: 5042801000,
DŠ: SI 15280373,

Objavlja Povzetek strategije razvoja družbe Cinkarne Celje, d.d., za obdobje od 2019 do 2023, kot izhaja iz priloženega dokumenta. Nadzorni svet družbe je sprejel strateški dokument dne 10.4. 2018.

Obvestilo objavljeno na spletnih straneh družbe www.cinkarna.si bo dosegljivo 10 let od datuma objave.

Uprava družbe
Cinkarna Celje d.d

PDF
Povzetek strategije razvoja družbe

Nazaj