POVZETEK VREDNOTENJA DRUŽBE CINKARNE CELJE, D.D.

17. 07. 2018

Tip objave: Finančna poročila

Skladno s 100. in 106. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) ter določili Uredbe Evropske Unije št. 596/2014/EU (Uredba MAR), CINKARNA Celje d.d., Kidričeva ulica 26, 3000 Celje MŠ: 5042801000, DŠ: SI 15280373, objavlja Povzetek vrednotenja družbe Cinkarne Celje, d.d., ki ga je za potrebe nakupa lastnih delnic po naročilu družbe Cinkarne Celje, d.d., opravila družba KPMG, poslovno svetovanje, d.o.o., Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana. Vsebina je razvidna iz priloženega dokumenta.

Obvestilo objavljeno na spletnih straneh družbe www.cinkarna.si bo dosegljivo 10 let od datuma objave.

 

Uprava družbe
Cinkarna Celje d.d.

PDF

Nazaj