PREDLOG UPORABE BILANČNEGA DOBIČKA 2020

08. 04. 2021

Tip objave: Druge objave

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba CINKARNA Celje d.d., Kidričeva ulica 26, 3000 Celje MŠ: 5042801000, DŠ: SI 15280373, objavlja Predlog uporabe bilančnega dobička 2020.

Predlog je Nadzorni svet podjetja obravnaval in sprejel na seji 7. 4. 2021.

Informacija bo objavljena 8. 4. 2021 na spletnih straneh družbe www.cinkarna.si in bo dosegljiva najmanj 10 let od datuma objave.

 

Uprava družbe
Cinkarna Celje d.d

PDF

Nazaj