PREJEM IZPODBOJNE TOŽBE

17. 09. 2019

Tip objave: Druge objave

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba  CINKARNA Celje d.d., Kidričeva ulica 26, 3000 Celje MŠ: 5042801000, DŠ: SI 15280373, objavlja naslednje sporočilo: Družba je prejela tožbo zaradi ničnosti in izpodbojnosti sklepa 23. skupščine z dne 4. 6. 2019, ki jo je  vložila družba KOORDINA, d. o. o., Bilje 121 I, 5292 Renče. Primarni zahtevek tožeče stranke je, da sodišče ugotovi ničnost sklepa številka 6, pod točko šestič. Podrejeno pa tožeča stranka sodišču predlaga razveljavitev sklepa številka 6, pod točko šestič.

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe www.cinkarna.si bo dosegljivo najmanj 10 let od datuma objave.

 

Uprava družbe
Cinkarna Celje d.d

PDF

Nazaj