PREJEM NASPROTNEGA PREDLOGA

28. 11. 2019

Tip objave: Druge objave

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje CINKARNA Celje d.d., Kidričeva ulica 26, 3000 Celje MŠ: 5042801000, DŠ: SI 15280373, sporoča, da je dne 27. 11. 2019, po elektronski pošti, prejela nasprotni predlog delničarja, družbe Envestor d.o.o., k 2. točki dnevnega reda. Nasprotni predlog je v celoti priložen temu obvestilu.

Nasprotni predlog je na vpogled delničarjem na sedežu družbe pod enakimi pogoji kot sklic in ostalo gradivo za skupščino ter v elektronski obliki na spletni strani družbe www.cinkarna.si in na borznem sistemu elektronskega obveščanja http://seonet.ljse.si.

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe www.cinkarna.si bo dosegljivo najmanj 10 let od datuma objave.

 

Uprava
Cinkarna Celje d.d

PDF

Nazaj