Prejem odstopne izjave člana nadzornega sveta

29. 02. 2024

Tip objave: Druge objave

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d. in veljavne zakonodaje CINKARNA Celje d.d., Kidričeva ulica 26, 3000 Celje, objavlja nadzorovano informacijo:

Nazaj