PRIDOBIVANJE LASTNIH DELNIC

02. 07. 2018

Tip objave: Lastne delnice

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana in veljavne zakonodaje CINKARNA Celje d.d., Kidričeva ulica 26, 3000 Celje MŠ: 5042801000, DŠ: SI 15280373, Objavlja obvestilo o pridobitvi lastnih delnic. Skladno s sklepom skupščine Cinkarne dne 5.6.2018, o pridobivanju lastnih delnic, družba Cinkarna  Celje, d.d. javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 14.6.2018 do vključno 30.6.2018. Družba je odkupila 4000 lastnih delnic v skupni vrednosti 1.000.168,00 EUR in sicer:

- dne 14.6.2018, 500 delnic po povprečni ceni 250,00 EUR/delnico,
- dne 15.6.2018, 500 delnic po povprečni ceni 250,34 EUR/delnico,
- dne 18.6.2018, 1.500 delnic po povprečni ceni 250,00 EUR/delnico,
- dne 19.6.2018, 500 delnic po povprečni ceni 250,00 EUR/delnico,
- dne 21.6.2018, 500 delnic po povprečni ceni 250,00 EUR/delnico,
- dne 22.6.2018, 500 delnic po povprečni ceni 250,00 EUR/delnico,

 

Posrednik pri nakupih je bila družba ALTA Invest d.d.

Družba je lastne delnice pridobila s posli na organiziranem trgu vrednostnih papirjev.

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 2.149 kar je predstavljalo 0,263 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 6.149, kar predstavlja 0,754 % vseh izdanih delnic.

Obvestilo objavljeno na spletnih straneh družbe www.cinkarna.si bo dosegljivo 10 let od datuma objave.

 

Uprava družbe
Cinkarna Celje d.d.

PDF

Nazaj