PRIDOBIVANJE LASTNIH DELNIC

01. 08. 2018

Tip objave: Lastne delnice

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana in veljavne zakonodaje CINKARNA Celje d.d., Kidričeva ulica 26, 3000 Celje MŠ: 5042801000, DŠ: SI 15280373, Objavlja obvestilo o pridobitvi lastnih delnic. Skladno s sklepom skupščine Cinkarne dne 5.6.2018, o pridobivanju lastnih delnic, družba Cinkarna  Celje, d.d. javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 1.7.2018 do vključno 31.7.2018. Družba je v navedenem obdobju odkupila 500 lastnih delnic v skupni vrednosti 125.012,00 EUR in sicer:

- dne 2.7.2018, 500 delnic po povprečni ceni 250,02 EUR/delnico,

 

Posrednik pri nakupih je bila družba ALTA Invest d.d.

Družba je lastne delnice pridobila s posli na organiziranem trgu vrednostnih papirjev.

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 6.149 kar je predstavljalo 0,754 % vseh izdanih  delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 6.649, kar predstavlja 0,816 % vseh izdanih delnic.

Obvestilo objavljeno na spletnih straneh družbe www.cinkarna.si bo dosegljivo 10 let od datuma objave.

 

Uprava družbe
Cinkarna Celje d.d.

PDF

 

Nazaj