PRIDOBIVANJE LASTNIH DELNIC

05. 08. 2019

Tip objave: Lastne delnice

Na podlagi določil pravil ljubljanske borze, d.d. Ljubljana in veljavne zakonodaje cinkarna celje d.d., kidričeva ulica 26, 3000 celje mš: 5042801000, dš: si 15280373, objavlja obvestilo o pridobitvi lastnih delnic. Skladno s sklepom skupščine cinkarne dne 4.6.2019, o pridobivanju lastnih delnic, družba cinkarna celje, d.d. Javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 1.8.2019 do vključno 2.8.2019. Družba je v navedenem obdobju odkupila 200 lastnih delnic v skupni vrednosti 37.882,50 eur in sicer:

- dne 2.8.2019, 200 delnic po povprečni ceni 189,4125 eur/delnico,

 

Posrednik pri nakupih je bila bks bank ag.

Družba je lastne delnice pridobila s posli na organiziranem trgu vrednostnih papirjev.

Družba pred tem nakupom ni imela lastnih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 200, kar predstavlja 0,0248 % vseh izdanih delnic.

Obvestilo objavljeno na spletnih straneh družbe www.cinkarna.si bo dosegljivo najmanj 5 let od datuma objave.

 

Uprava družbe
Cinkarna celje d.d

PDF

Nazaj