PRIDOBIVANJE LASTNIH DELNIC

12. 08. 2019

Tip objave: Lastne delnice

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana in veljavne zakonodaje CINKARNA Celje d.d., Kidričeva ulica 26, 3000 Celje MŠ: 5042801000, DŠ: SI 15280373, Objavlja obvestilo o pridobitvi lastnih delnic. Skladno s sklepom skupščine Cinkarne z dne 4. 6. 2019, o pridobivanju lastnih delnic, družba Cinkarna  Celje, d.d. javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 5. 8. 2019 do vključno 9. 8. 2019. Družba je v navedenem obdobju odkupila 1.232 lastnih delnic v skupni vrednosti 232.420,00 EUR in sicer:

- dne 5. 8. 2019, 700 delnic po povprečni ceni 188,993 EUR/delnico,
- dne 6. 8. 2019, 159 delnic po povprečni ceni 189,000 EUR/delnico,
- dne 7. 8. 2019, 373 delnic po povprečni ceni 187,866 EUR/delnico.

 

Posrednik pri nakupih je bila BKS Bank AG.

Družba je lastne delnice pridobila s posli na organiziranem trgu vrednostnih papirjev.

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 200, kar je predstavljalo 0,0248 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 1.432, kar predstavlja 0,1772 % vseh izdanih delnic.

Obvestilo objavljeno na spletnih straneh družbe www.cinkarna.si bo dosegljivo najmanj 5 let od datuma objave.

 

Uprava družbe
Cinkarna Celje d.d

PDF

Nazaj