PRIDOBIVANJE LASTNIH DELNIC

26. 08. 2019

Tip objave: Lastne delnice

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana in veljavne zakonodaje CINKARNA Celje d.d., Kidričeva ulica 26, 3000 Celje MŠ: 5042801000, DŠ: SI 15280373, Objavlja obvestilo o pridobitvi lastnih delnic. Skladno s sklepom skupščine Cinkarne z dne 4. 6. 2019, o pridobivanju lastnih delnic, družba Cinkarna  Celje, d.d. javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 19. 8. 2019 do vključno 23. 8. 2019. Družba je v navedenem obdobju odkupila 1.100 lastnih delnic v skupni vrednosti 214.500,00 EUR in sicer:

- dne 21. 8. 2019, 100 delnic po povprečni ceni 195,00 EUR/delnico,
- dne 22. 8. 2019, 500 delnic po povprečni ceni 195,00 EUR/delnico,
- dne 23. 8. 2019, 500 delnic po povprečni ceni 195,00 EUR/delnico.

 

Posrednik pri nakupih je bila BKS Bank AG.

Družba je lastne delnice pridobila s posli na organiziranem trgu vrednostnih papirjev.

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 1.432, kar je predstavljalo 0,1772 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 2.532, kar predstavlja 0,313 % vseh izdanih delnic.

Obvestilo objavljeno na spletnih straneh družbe www.cinkarna.si bo dosegljivo najmanj 5 let od datuma objave.

 

Uprava družbe
Cinkarna Celje d.d

PDF

Nazaj