PRIDOBIVANJE LASTNIH DELNIC

09. 09. 2019

Tip objave: Lastne delnice

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana in veljavne zakonodaje CINKARNA Celje d.d., Kidričeva ulica 26, 3000 Celje MŠ: 5042801000, DŠ: SI 15280373, Objavlja obvestilo o pridobitvi lastnih delnic. Skladno s sklepom skupščine Cinkarne z dne 4. 6. 2019, o pridobivanju lastnih delnic, družba Cinkarna  Celje, d.d. javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 2. 9. 2019 do vključno 6. 9. 2019. Družba je v navedenem obdobju odkupila 804 lastne delnice v skupni vrednosti 151.498,00 EUR in sicer:

- dne 2. 9. 2019, 267 delnic po povprečni ceni 189,34 EUR/delnico,
- dne 4. 9. 2019, 400 delnic po povprečni ceni 189,00 EUR/delnico,
- dne 5. 9. 2019, 137 delnic po povprečni ceni 185,00 EUR/delnico.

Posrednik pri nakupih je bila BKS Bank AG.

Družba je lastne delnice pridobila s posli na organiziranem trgu vrednostnih papirjev.

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 5.502 , kar je predstavljalo 0,681 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 6.306, kar predstavlja 0,7805 % vseh izdanih delnic.

Obvestilo objavljeno na spletnih straneh družbe www.cinkarna.si bo dosegljivo najmanj 5 let od datuma  objave.

 

Uprava družbe
Cinkarna Celje d.d

PDF

Nazaj