PRIDOBIVANJE LASTNIH DELNIC

30. 09. 2019

Tip objave: Lastne delnice

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana in veljavne zakonodaje CINKARNA Celje d.d., Kidričeva ulica 26, 3000 Celje MŠ: 5042801000, DŠ: SI 15280373, objavlja obvestilo o pridobitvi lastnih delnic.Skladno s sklepom skupščine Cinkarne z dne 4. 6. 2019, o pridobivanju lastnih delnic, družba Cinkarna Celje, d.d. javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 16. 9. 2019 do vključno 27. 9. 2019. Družba je v navedenem obdobju odkupila 1.335 lastnih delnic v skupni vrednosti 237.207,00 EUR in sicer:

- dne 26. 9. 2019, 480 delnic po povprečni ceni 177,27 EUR/delnico,
- dne 27. 9. 2019, 855 delnic po povprečni ceni 177,91 EUR/delnico.

 

Posrednik pri nakupih je bila BKS Bank AG.

Družba je lastne delnice pridobila s posli na organiziranem trgu vrednostnih papirjev.

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 6.628, kar je predstavljalo 0,8203 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 7.963, kar predstavlja 0,9855 % vseh izdanih delnic.

Obvestilo objavljeno na spletnih straneh družbe www.cinkarna.si bo dosegljivo najmanj 5 let od datuma objave.

 

Uprava družbe
Cinkarna Celje d.d

PDF

Nazaj