PRIDOBIVANJE LASTNIH DELNIC

07. 10. 2019

Tip objave: Lastne delnice

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana in veljavne zakonodaje CINKARNA Celje d.d., Kidričeva ulica 26, 3000 Celje MŠ: 5042801000, DŠ: SI 15280373, objavlja obvestilo o pridobitvi lastnih delnic. Skladno s sklepom skupščine Cinkarne z dne 4. 6. 2019, o pridobivanju lastnih delnic, družba Cinkarna  Celje, d.d. javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 30. 9. 2019 do vključno 4. 10. 2019. Družba je v navedenem obdobju odkupila 1.620 lastnih delnic v skupni vrednosti 291.913,00 EUR in

sicer:

- dne 30. 9. 2019, 405 delnic po povprečni ceni 179,41 EUR/delnico,
- dne 1. 10. 2019, 500 delnic po povprečni ceni 181,00 EUR/delnico.
- dne 2. 10. 2019, 250 delnic po povprečni ceni 181,00 EUR/delnico.
- dne 4. 10. 2019, 465 delnic po povprečni ceni 179,57 EUR/delnico.

 

Posrednik pri nakupih je bila BKS Bank AG.

Družba je lastne delnice pridobila s posli na organiziranem trgu vrednostnih papirjev.

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 7.963, kar je predstavljalo 0,9855 % vseh izdanih

delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 9.583, kar predstavlja 1.1860 % vseh izdanih delnic.

Obvestilo objavljeno na spletnih straneh družbe www.cinkarna.si bo dosegljivo najmanj 5 let od datuma objave.

 

Uprava družbe
Cinkarna Celje d.d

PDF

Nazaj