PRIDOBIVANJE LASTNIH DELNIC

01. 09. 2020

Tip objave: Lastne delnice

Na podlagi določil pravil ljubljanske borze, d.d. Ljubljana in veljavne zakonodaje cinkarna celje d.d., kidričeva ulica 26, 3000 celje mš: 5042801000, dš: si 15280373, objavlja obvestilo o pridobitvi lastnih delnic. Skladno s sklepom skupščine cinkarne z dne 17. 6. 2020, o pridobivanju lastnih delnic, družba cinkarna celje, d.d. Javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 28. 8. 2020 do vključno 31. 8. 2020. Družba je v navedenem obdobju odkupila 320 lastnih delnic v skupni vrednosti 52.820,00 eur in sicer:

- dne 28. 8. 2020, 120 delnic po povprečni ceni 166,00 eur/delnico,
- dne 31. 8. 2020, 200 delnic po povprečni ceni 164,50 eur/delnico.

 

Posrednik pri nakupih je bila ilirika borzno posredniška hiša d.d..

Družba je lastne delnice pridobila s posli na organiziranem trgu vrednostnih papirjev.

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 11.721 delnic, kar je predstavljalo 1,4507 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 12.041, kar predstavlja 1,4903 % vseh izdanih delnic.

Obvestilo objavljeno na spletnih straneh družbe www.cinkarna.si bo dosegljivo najmanj 5 let od datuma objave.

 

Uprava družbe
Cinkarna celje d.d

PDF

Nazaj