PRIDOBIVANJE LASTNIH DELNIC

07. 09. 2020

Tip objave: Lastne delnice

Na podlagi določil pravil ljubljanske borze, d.d. Ljubljana in veljavne zakonodaje cinkarna celje d.d., kidričeva ulica 26, 3000 celje mš: 5042801000, dš: si 15280373, objavlja obvestilo o pridobitvi lastnih delnic. Skladno s sklepom skupščine cinkarne z dne 17. 6. 2020, o pridobivanju lastnih delnic, družba cinkarna celje, d.d. Javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 1.9.2020 do vključno 4.9.2020. Družba je v navedenem obdobju odkupila 1405 lastnih delnic v skupni vrednosti 234.805,00 eur in sicer:

- dne 2. 9. 2020, 85 delnic po povprečni ceni 169,00 eur/delnico,
- dne 3. 9. 2020, 800 delnic po povprečni ceni 167,00 eur/delnico in
- dne 4. 9. 2020, 520 delnic po povprečni ceni 167,00 eur/delnico.

 

Posrednik pri nakupih je bila ilirika borzno posredniška hiša d.d.

Družba je lastne delnice pridobila s posli na organiziranem trgu vrednostnih papirjev.

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 12.041 delnic, kar je predstavljalo 1,4903 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 13.446, kar predstavlja 1,6642 % vseh izdanih delnic.

Obvestilo objavljeno na spletnih straneh družbe www.cinkarna.si bo dosegljivo najmanj 5 let od datuma objave.

 

Uprava družbe
Cinkarna celje d.d

PDF

Nazaj