PRIDOBIVANJE LASTNIH DELNIC

28. 09. 2020

Tip objave: Lastne delnice

Na podlagi določil pravil ljubljanske borze, d.d. Ljubljana in veljavne zakonodaje Cinkarna celje d.d., kidričeva ulica 26, 3000 celje Mš: 5042801000, Dš: si 15280373, Objavlja obvestilo o pridobitvi lastnih delnic. Skladno s sklepom skupščine cinkarne z dne 17. 6. 2020, o pridobivanju lastnih delnic, družba cinkarna celje, d.d. Javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 21. 9. 2020 do vključno 25. 9. 2020. Družba je v navedenem obdobju odkupila 450 lastnih delnic v skupni vrednosti 73.050,00 eur in sicer:

- dne 22. 9. 2020, 150 delnic po povprečni ceni 161,00 eur/delnico.
- dne 24. 9. 2020, 300 delnic po povprečni ceni 163,00 eur/delnico.

 

Posrednik pri nakupih je bila ilirika borzno posredniška hiša d.d.

Družba je lastne delnice pridobila s posli na organiziranem trgu vrednostnih papirjev.

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 16.050 delnic, kar je predstavljalo 1,9864% vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 16.500, kar predstavlja 2,0421% vseh izdanih delnic.

Obvestilo objavljeno na spletnih straneh družbe www.cinkarna.si bo dosegljivo najmanj 5 let od datuma objave.

 

Uprava družbe
Cinkarna celje d.d

PDF

Nazaj