PRIDOBIVANJE LASTNIH DELNIC

05. 10. 2020

Tip objave: Lastne delnice

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana in veljavne zakonodaje CINKARNA Celje d.d., Kidričeva ulica 26, 3000 Celje mš: 5042801000,dš: si 15280373, objavlja obvestilo o pridobitvi lastnih delnic. Skladno s sklepom skupščine cinkarne z dne 17. 6. 2020, o pridobivanju lastnih delnic, družba Cinkarna Celje, d.d. Javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 28. 9. 2020 do vključno 2. 10. 2020. Družba je v navedenem obdobju odkupila 1.567 lastnih delnic v skupni vrednosti 254.492 eur in sicer:

- dne 29. 9. 2020, 172 delnic po povprečni ceni 161,00 eur/delnico,
- dne 1. 10. 2020, 495 delnic po povprečni ceni 160,00 eur/delnico in
- dne 2. 10. 2020, 900 delnic po povprečni ceni 164,00 eur/delnico.

 

Posrednik pri nakupih je bila ilirika borzno posredniška hiša d.d.

Družba je lastne delnice pridobila s posli na organiziranem trgu vrednostnih papirjev.

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 16.500 delnic, kar je predstavljalo 2,0421% vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 18.067, kar predstavlja 2,2361% vseh izdanih delnic.

Obvestilo objavljeno na spletnih straneh družbe www.cinkarna.si bo dosegljivo najmanj 5 let od datuma objave.

 

Uprava družbe
Cinkarna Celje d.d

PDF

Nazaj