PRIDOBIVANJE LASTNIH DELNIC

12. 10. 2020

Tip objave: Lastne delnice

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana in veljavne zakonodaje CINKARNA Celje d.d., Kidričeva ulica 26, 3000 Celje MŠ: 5042801000, DŠ: SI 15280373, objavlja obvestilo o pridobitvi lastnih delnic. Skladno s sklepom skupščine Cinkarne z dne 17. 6. 2020, o pridobivanju lastnih delnic, družba Cinkarna Celje, d.d. javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 5. 10. 2020 do vključno 9. 10. 2020. Družba je v navedenem obdobju odkupila 1.895 lastnih delnic v skupni vrednosti 308.880,00 EUR in sicer:

- dne 5. 10. 2020, 295 delnic po povprečni ceni 164,00 EUR/delnico,
- dne 6. 10. 2020, 300 delnic po povprečni ceni 164,00 EUR/delnico in
- dne 7. 10. 2020, 300 delnic po povprečni ceni 164,00 EUR/delnico in
- dne 8. 10. 2020, 1.000 delnic po povprečni ceni 162,10 EUR/delnico.

 

Posrednik pri nakupih je bila Ilirika borzno posredniška hiša d.d.

Družba je lastne delnice pridobila s posli na organiziranem trgu vrednostnih papirjev.

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 18.067 delnic, kar je predstavljalo 2,2361% vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 19.962, kar predstavlja 2,4706% vseh izdanih delnic.

Obvestilo objavljeno na spletnih straneh družbe www.cinkarna.si bo dosegljivo najmanj 5 let od datuma objave.

 

Uprava družbe
Cinkarna Celje d.d

PDF

Nazaj