PRIDOBIVANJE LASTNIH DELNIC

18. 12. 2020

Tip objave: Lastne delnice

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana in veljavne zakonodaje CINKARNA Celje d.d., ulica 26, 3000 Celje MŠ: 5042801000, DŠ: SI 15280373, objavlja obvestilo o pridobitvi lastnih delnic. Skladno s sklepom skupščine Cinkarne z dne 17. 6. 2020, o pridobivanju lastnih delnic, družba Cinkarna Celje, d.d. javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 9. 12. 2020 do vključno 17. 12. 2020. Družba je v navedenem obdobju odkupila 939 lastnih delnic v skupni vrednosti 168.616,00 EUR in sicer:

- dne 11. 12. 2020, 300 delnic po povprečni ceni 179,500 EUR/delnico,
- dne 15. 12. 2020, 300 delnic po povprečni ceni 179,000 EUR/delnico,
- dne 16. 12. 2020, 293 delnic po povprečni ceni 180,000EUR/delnico in
- dne 17. 12. 2020, 46 delnic po povprečni ceni 181,00 EUR/delnico.

 

Posrednik pri nakupih je bila Ilirika borzno posredniška hiša d.d.

Družba je lastne delnice pridobila s posli na organiziranem trgu vrednostnih papirjev.

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 19.962 delnic, kar je predstavljalo 2,4706% vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 20.901, kar predstavlja 2,5868% vseh izdanih delnic.

Obvestilo objavljeno na spletnih straneh družbe www.cinkarna.si bo dosegljivo najmanj 5 let od datuma objave.

 

Uprava družbe
Cinkarna Celje d.d

PDF

Nazaj