PRIDOBIVANJE LASTNIH DELNIC

05. 02. 2021

Tip objave: Lastne delnice

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana in veljavne zakonodaje CINKARNA Celje d.d., Kidričeva ulica 26, 3000 Celje MŠ: 5042801000, DŠ: SI 15280373, objavlja obvestilo o pridobitvi lastnih delnic. Skladno s sklepom skupščine Cinkarne z dne 17. 6. 2020, o pridobivanju lastnih delnic, družba Cinkarna Celje, d.d. javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 1. 2. 2021 do vključno 4. 2. 2021. Družba je v navedenem obdobju odkupila 795 lastnih delnic v skupni vrednosti 148.518,00 EUR in sicer:

- dne 1. 2. 2021, 215 delnic po povprečni ceni 186,000 EUR/delnico,
- dne 2. 2. 2021, 256 delnic po povprečni ceni 186,000 EUR/delnico in
- dne 3. 2. 2021, 324 delnic po povprečni ceni 188,000 EUR/delnico.

 

Posrednik pri nakupih je bila Ilirika borzno posredniška hiša d.d.

Družba je lastne delnice pridobila s posli na organiziranem trgu vrednostnih papirjev.

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 23.771, kar je predstavljalo 2.9420% vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 24.566, kar predstavlja 3,0404% vseh izdanih delnic.

Obvestilo objavljeno na spletnih straneh družbe www.cinkarna.si bo dosegljivo najmanj 5 let od datuma objave.

 

Uprava družbe
Cinkarna Celje d.d

PDF

Nazaj