PRIDOBIVANJE LASTNIH DELNIC

24. 05. 2021

Tip objave: Lastne delnice

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana in veljavne zakonodaje

CINKARNA Celje d.d., Kidričeva ulica 26, 3000 Celje MŠ: 5042801000, DŠ: SI 15280373, objavlja obvestilo o pridobitvi lastnih delnic. Skladno s sklepom skupščine Cinkarne z dne 17. 6. 2020, o pridobivanju lastnih delnic, družba Cinkarna Celje, d.d. javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 14. 5. 2021 do vključno 21. 5. 2021. Družba je v navedenem obdobju odkupila 442 lastnih delnic v skupni vrednosti 99.265,00 EUR in sicer:

- dne 14. 5. 2021, 217 delnic po povprečni ceni 220,00 EUR/delnico in
- dne 19. 5. 2021, 225 delnic po povprečni ceni 229,00 EUR/delnico

 

Posrednik pri nakupih je bila Ilirika borzno posredniška hiša d.d.

Družba je lastne delnice pridobila s posli na organiziranem trgu vrednostnih papirjev.

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 24.873, kar je predstavljalo 3,0784% vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 25.315 , kar predstavlja 3,1331% vseh izdanih delnic.

Obvestilo objavljeno na spletnih straneh družbe www.cinkarna.si bo dosegljivo najmanj 5 let od datuma objave.

 

Uprava družbe
Cinkarna Celje d.d

PDF

Nazaj