PRIDOBIVANJE LASTNIH DELNIC

03. 08. 2021

Tip objave: Lastne delnice

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana in veljavne zakonodaje CINKARNA Celje d.d., Kidričeva ulica 26, 3000 Celje MŠ: 5042801000, DŠ: SI 15280373, objavlja obvestilo o pridobitvi lastnih delnic. Skladno s sklepom skupščine Cinkarne z dne 15. 6. 2021, o pridobivanju lastnih delnic, družba Cinkarna Celje, d.d. javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 26. 7. 2021 do vključno 30. 7. 2021. Družba je v navedenem obdobju odkupila 450 lastnih delnic v skupni vrednosti 104.050,00 EUR in sicer:

- dne 27. 7. 2021, 200 delnic po povprečni ceni 231,00 EUR/delnico,
- dne 29. 7. 2021, 150 delnic po povprečni ceni 231,00 EUR/delnico in
- dne 30. 7. 2021, 100 delnic po povprečni ceni 232,00 EUR/delnico.

 

Posrednik pri nakupih je bila Ilirika borzno posredniška hiša d.d.

Družba je lastne delnice pridobila s posli na organiziranem trgu vrednostnih papirjev.

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 25.315, kar je predstavljalo 3,1331% vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 25.765, kar predstavlja 3,1888% vseh izdanih delnic.

Obvestilo objavljeno na spletnih straneh družbe www.cinkarna.si bo dosegljivo najmanj 5 let od datuma objave.

 

prava družbe
Cinkarna Celje d.d

PDF

Nazaj