PRIDOBIVANJE LASTNIH DELNIC

13. 09. 2021

Tip objave: Lastne delnice

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana in veljavne zakonodaje CINKARNA Celje d.d., Kidričeva ulica 26, 3000 Celje MŠ: 5042801000, DŠ: SI 15280373, objavlja obvestilo o pridobitvi lastnih delnic. Skladno s sklepom skupščine Cinkarne z dne 15. 6. 2021, o pridobivanju lastnih delnic, družba Cinkarna Celje, d.d. javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 6. 9. 2021 do vključno 10. 9. 2021. Družba je v navedenem obdobju odkupila 600 lastnih delnic v skupni vrednosti 146.398,00 EUR in sicer:

- dne 7. 9. 2021, 200 delnic po povprečni ceni 248,00 EUR/delnico,
- dne 8. 9. 2021, 200 delnic po povprečni ceni 244,49 EUR/delnico in
- dne 9. 9. 2021, 200 delnic po povprečni ceni 239,50 EUR/delnico.

 

Posrednik pri nakupih je bila Ilirika borzno posredniška hiša d.d.

Družba je lastne delnice pridobila s posli na organiziranem trgu vrednostnih papirjev.

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 25.765, kar je predstavljalo 3,1888% vseh izdanih delnic.

 

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 26.365, kar predstavlja 3,2631% vseh izdanih delnic. Obvestilo objavljeno na spletnih straneh družbe www.cinkarna.si bo dosegljivo najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe
Cinkarna Celje d.d.

PDF

Nazaj