PROGRAM ODKUPA LASTNIH DELNIC

26. 08. 2020

Tip objave: Lastne delnice

Na podlagi 8. Alineje 1. Odstavka 247. Člena zakona o gospodarskih družbah je 24. Skupščina delničarjev dne 17. 6. 2020 pooblastila upravo družbe za nakup lastnih delnic. Družba cinkarna celje d.d., kidričeva ulica 26, 3000 celje mš: 5042801000, dš: si 15280373, skladno s citiranim sklepom skupščine, ki je dal družbi pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic, objavlja program odkupa lastnih delnic, ki sta ga na redni seji sprejela uprava in nadzorni svet. Program velja za čas veljavnosti pooblastila skupščine, tj. Do 17. 6. 2021. O nadaljnjih aktivnostih v zvezi s pridobivanjem lastnih delnic bo družba redno obveščala javnost.

Obvestilo objavljeno na spletnih straneh družbe www.cinkarna.si bo dosegljivo 10 let od datuma objave.

 

Uprava družbe
Cinkarna celje, d.d

PDF

 

Nazaj