PROGRAM ODKUPA LASTNIH DELNIC

05. 07. 2021

Tip objave: Lastne delnice

Uprava in Nadzorni svet družbe CINKARNA Celje, d.d., Kidričeva ulica 26, 3000 Celje, MŠ: 5042801000, DŠ: SI 15280373 (v nadaljevanju: družba), sta dne 24.6.2021 (Uprava) in dne 2. 7. 2021 (Nadzorni svet) sprejela naslednji PROGRAM ODKUPA LASTNIH DELNIC DRUŽBE

PDF

Nazaj