REVIDIRANO LETNO POROČILO 2009

08. 04. 2010

Tip objave: Finančna poročila

Poslovanje družbe je bilo v letu 2009 nedvomno uspešno. Cilji zastavljeni pred začetkom leta so bili v vseh glavnih točkah izpolnjeni. V letu 2009 smo sorazmerno uspešno premagovali hude gospodarske težave, negotovosti in nevarnosti povezane z globalno gospodarsko recesijo. Dosegli smo nekaj boljši rezultat kot v letu 2008, predvsem pa smo sprotno zagotavljali odličen denarni oziroma likvidnostni položaj družbe, uspešno nadgradili tržne deleže ter pospešeno vlagali v razvoj ter hkrati zadržali sprejemljivo raven družbene kohezije v podjetju. Ob intenziviranju dela na področju trženja, tehnoloških racionalizacij in razvoja je bilo podjetje primorano tudi v neugodna ukrepa začasnega znižanja plač v višini 7 % in neizplačila dividend našim lastnikom. Z začetkom leta 2010 smo prvi ukrep ukinili, kot sledi iz nadaljevanja poslovnega poročila, pa Uprava v letu 2010 predlaga tudi izplačilo omejenih dividend. Naša pričakovanja za leto 2010 so sorazmerno optimistična, ocene in napovedi kažejo, da bo prišlo do stabilizacije, zamenjave predznakov vrednosti, ki opredeljujejo premike v gospodarski aktivnosti in realizacije, skromne - pa vendarle, rasti.

Revidirano letno poročilo 2009

Nazaj