REVIDIRANO LETNO POROČILO 2010

07. 04. 2011

Tip objave: Finančna poročila

Poslovno leto 2010 je bilo za Cinkarno izjemno uspešno, celo rekordno. Brez dvoma so poslovni rezultati najboljši v zadnjih desetletjih. Aktivna poslovna politika v času težke recesije leta 2009, usmerjena v povečevanje tržnih deležev ter osredotočenje na denarni tok, je v času otoplitve gospodarskih razmer v letu 2010 prinesla visoko povečanje prodaje, izjemno finančno stabilnost in s tem vrhunske poslovne rezultate. Tako skupna prodaja kot tudi poslovni izid iz poslovanja in z njim čisti poslovni izid pomembno presegajo rezultate, dosežene v letu 2009, smelo zastavljeni cilji Poslovnega načrta 2010, so v vseh točkah izrazito preseženi.

Revidirano letno poročilo 2010

Nazaj