REVIDIRANO LETNO POROČILO 2011

04. 04. 2012

Tip objave: Finančna poročila

V obravnavanem obdobju smo posebno intenzivno izvajali aktivnosti vezane na sanacijo starih okoljskih bremen. Skladno z načrti je bila izvedena investicija odvajanja zalednih vod na vzhodnem boku pregradnega telesa Za Travnik. V nadaljevanju tega projekta smo ocenili, da je potrebno obnoviti in delno rekonstruirati del pregradnega telesa, za kar smo v breme poslovnega izida 2011 oblikovali rezervacije v višini 7 milijonov €. Projektiranje sanacije odlagališča trdnih odpadkov Bukovžlak (za sanacijo smo v breme poslovnega izida 2010 oblikovali rezervacijo v višini 5 milijonov evrov), je tako rekoč zaključeno. Ugotavljamo, da je bila rezervacija oblikovana v ustrezni višini, kar pomeni, da vrednost projekta, glede na trenutno znana dejstva, ne bo bistveno odstopala od višine rezerviranih sredstev. Sprožili pa smo tudi formalne postopke za uničenje nizkoradioaktivnih odpadkov, za kar smo v breme poslovnega izida 2011 oblikovali rezervacije v višini 5 milijonov evrov

Revidirano letno poročilo 2011

Nazaj