REVIDIRANO LETNO POROČILO 2013

09. 04. 2014

Tip objave: Finančna poročila

V letu 2013 smo po pričakovanjih in napovedih poslovali slabše kot v letih 2012 in 2011, ki sta bili v vseh pogledih rekordni, izrazito izstopajoči od dolgoletnih povprečij. Padec poslovne uspešnosti je posledica pojava tržnih presežkov na trgu našega najpomembnejšega izdelka pigmenta titanovega dioksida. V letu 2013 so se na trgu pigmenta vzpostavili pogoji presežne ponudbe ter visokih zalog, ki so ravnotežno raven cen dramatično znižali. Kljub objektivno neugodnim pogojem na trgu je potrebno ugotoviti, da je dosežena poslovna uspešnost Cinkarne Celje, d. d., enaka uspešnosti najboljših podjetij iz panoge, hkrati je tudi bistveno boljša od načrtovane. Navkljub temu, da je razlika med doseženim čistim dobičkom in načrtovano izgubo v letu 2013 izrazita, analiza poslovnih rezultatov najpomembnejših udeležencev v industriji pigmenta titanovega dioksida kaže, da je poslovni načrt temeljil na kakovostnih in ustreznih predpostavkah. Uprava podjetja ocenjuje, da je poslovanje podjetja, upoštevajoč razmere na naših ključnih industrijskih trgih, v svetovnem gospodarstvu in v Sloveniji, nepričakovano dobro. Najpomembnejši razlog preseganja načrtov poslovne uspešnosti je dejstvo, da se je stanje presežkov na trgu pigmenta po verigi vrednosti sorazmerno hitro preneslo na trg titanonosnih rud in oplemenitenih Ti surovin, kar je ustvarilo pogoje za občutno znižanje nabavnih cen.

Revidirano letno poročilo 2013

Nazaj