REVIDIRANO LETNO POROČILO 2014

09. 04. 2015

Tip objave: Finančna poročila

V letu 2014 smo po pričakovanjih in napovedih poslovali boljše kot v letu 2013. Očitno je predvsem izboljšanje učinkovitosti in s tem dobičkonosnosti poslovanja, med tem ko smo zaradi padca ravni tržnih cen nekoliko zaostali tako za lanskoletno kakor tudi za načrtovano prodajo. V pogojih tržnih presežkov je prišlo do zniževanja prodajnih in nabavnih cen, posledično je dvig učinkovitosti poslovanja predvsem rezultat izboljšanja relativnih razmerij med prodajnimi in nabavnimi cenami. Presežna tržna ponudba pigmenta titanovega dioksida je povzročila pojav tržnih presežkov titanonosnih surovin in tako omogočila nadsorazmerno znižanje nabavnih cen surovin.

Revidirano letno poročilo 2014 

Nazaj