REVIDIRANO LETNO POROČILO 2015

06. 04. 2016

Tip objave: Finančna poročila

V poslovnem letu 2015 smo zaostali za načrtom na področju prodaje in tudi za napovedmi čistega poslovnega izida. Nedvomno sta se znižali učinkovitost in donosnost poslovanja tudi v primerjavi z letom 2014, četudi smo bistveno povečali obseg poslovanja, in vrednost prodaje iz leta 2014 presegli za 5 %. Znižanje donosnosti je, ob povečanju obsega poslovanja, predvsem posledica padca prodajnih marž. Konkretno so prodajne marže padle predvsem zaradi izrazitega znižanja ravni povprečnih prodajnih cen nosilnih izdelkov, to je pigmenta titanovega dioksida, titancinkove pločevine in bakrovih preparatov. Znižanja ravni prodajnih cen žal ni bilo moč zadovoljivo premostiti z odgovarjajočimi prilagoditvami nabavnih cen surovin, saj so prodajne cene surovin vsaj od začetka leta 2015 na ali zelo blizu dna, ki je opredeljeno z neposrednimi proizvajalnimi stroški proizvajalcev in dobaviteljev surovin.

Revidirano letno poročilo 2015

Nazaj