REVIDIRANO LETNO POROČILO 2017

10. 04. 2018

Tip objave: Finančna poročila

V poslovnem letu 2017 smo poslovali odlično. Cinkarna Celje, d. d. je dosegla zgodovinske rekorde tako glede samega obsega poslovanja, kot tudi uspešnosti. Izrazito smo presegli poslovne rezultate leta 2016, hkrati pa smo izrazito izboljšali tudi z načrtom 2017 zastavljene cilje. Najpomembnejši razlog odličnih rezultatov je visoka konjunktura v industriji pigmenta titanovega dioksida, nezadostna ponudba pigmenta vzpostavlja pogoje tržnega neravnovesja, ki vodi do izrazitega pozitivnega premika ravni prodajnih cen. Dvig prodajnih cen, pa je ob nadzoru vseh stroškov, predvsem stroškov neposredne proizvodnje, rezultiral v rekordnih operativnih maržah ter posledično dvigu dobičkonosnosti. Sočasno smo z opustitvijo nerentabilnega programa valjane titancinkove pločevine, izrazito izboljšali tudi strukturo poslovnih programov in izboljšali notranjo učinkovitost poslovanja celotnega sistema.

PDF

Nazaj