SKLEPI SKUPŠČINE Z DNE 18. 5. 2009

19. 05. 2009

Tip objave: Skupščina

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja sklepe 12. skupščine družbe Cinkarna Celje, d.d. z dne 18. 5. 2009.

Obvestilo o sklepih skupščine z dne 18. 5. 2009 

Nazaj