SKLIC 12. REDNE SEJE SKUPŠČINE DELNIČARJEV

09. 04. 2009

Tip objave: Skupščina

Na podlagi 34. čl. Statuta Cinkarne Celje d.d. in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah sklicujem 12. SKUPŠČINO DELNIŠKE DRUŽBE CINKARNE CELJE, d.d. ki bo v ponedeljek 18. 5. 2009 na sedežu družbe Kidričeva 26 Celje, v prostorih večnamenskega objekta, s pričetkom ob 14:00.

Sklic 12. redne seje skupščine delničarjev

Nazaj