SKLIC 13. REDNE SKUPŠČINE DELNIČARJEV

30. 04. 2010

Tip objave: Skupščina

Na osnovi 34. čl. Statuta Cinkarne Celje, d.d. in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah uprava družbe sklicuje 13. SKUPŠČINO DELNIŠKE DRUŽBE CINKARNE CELJE, d.d. ki bo v torek, 1. 6. 2010 na sedežu družbe Kidričeva 26, Celje, v prostorih večnamenskega objekta, s pričetkom ob 14. 00 uri.

Sklic 13. redne skupščine delničarjev
Dnevni red in predlogi sklepov z utemeljitvami
Predlog sprememb statuta družbe
Čistopis statuta družbe
Revidirano letno poročilo
Informacije o pravicah delničarjev

Nazaj