SKLIC 14. REDNE SKUPŠČINE DELNIČARJEV

05. 05. 2011

Tip objave: Skupščina

Na osnovi 34. čl. Statuta Cinkarne Celje, d.d. in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah uprava družbe sklicuje 14. SKUPŠČINO DELNIŠKE DRUŽBE CINKARNE CELJE, d.d. ki bo v ponedeljek, 6. 6. 2011 na sedežu družbe Kidričeva 26, Celje, v prostorih večnamenskega objekta, s pričetkom ob 14:00 uri.

Sklic 14. redne skupščine delničarjev
Dnevni red in predlogi sklepov z utemeljitvami
Letno poročilo 2010
Informacije o pravicah delničarjev
Prijava udeležbe
Pooblastilo za udeležbo

Nazaj