SKLIC 15. SKUPŠČINE DELNIČARJEV

26. 04. 2012

Tip objave: Skupščina

Na osnovi 34. čl. Statuta Cinkarne Celje, d. d. in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah uprava družbe sklicuje 15. SKUPŠČINO DELNIŠKE DRUŽBE CINKARNE CELJE, d. d. ki bo v torek, 5. 6. 2012 na sedežu družbe Kidričeva 26, Celje, v prostorih večnamenskega objekta, s pričetkom ob 14.00 uri.

Sklic 15. skupščine delničarjev
Dnevni red in predlogi sklepov z utemeljitvami
Letno poročilo 2011
Informacije o pravicah delničarjev
Prijava udeležbe
Pooblastilo za udeležbo

Nazaj