SKLIC 16. SKUPŠČINE DELNIČARJEV

21. 09. 2012

Tip objave: Skupščina

Na osnovi 34. čl. Statuta Cinkarne Celje, d.d. in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah uprava družbe sklicuje 16. SKUPŠČINO DELNIŠKE DRUŽBE CINKARNE CELJE, d.d. ki bo v torek, 23.10. 2012 na sedežu družbe Kidričeva 26, Celje, v prostorih večnamenskega objekta, s pričetkom ob 14. 00 uri.

Sklic 16. skupščine delničarjev
Dnevni red in predlogi sklepov z utemeljitvami
Informacije o pravicah delničarjev
Prijava udeležbe
Pooblastilo za udeležbo

Nazaj