SKLIC 17. SKUPŠČINE DELNIČARJEV

26. 04. 2013

Tip objave: Skupščina

Na osnovi 34. čl. Statuta Cinkarne Celje, d.d. in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah uprava družbe sklicuje 17. SKUPŠČINO DELNIŠKE DRUŽBE CINKARNE CELJE, d.d. ki bo v torek, 4.6.2013, na sedežu družbe Kidričeva 26, Celje, v prostorih večnamenskega objekta, s pričetkom ob 14.00 uri.

Sklic 17. skupščine delničarjev
Dnevni red in predlogi sklepov z utemeljitvami
Informacije o pravicah delničarjev
Prijava udeležbe
Pooblastilo za udeležbo

Nazaj