SKLIC 18. SKUPŠČINE DELNIČARJEV

25. 04. 2014

Tip objave: Skupščina

Na osnovi 34. čl. Statuta Cinkarne Celje, d.d. in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah uprava družbe sklicuje 18. SKUPŠČINO DELNIŠKE DRUŽBE CINKARNE CELJE, d.d., ki bo v torek, 3.6.2014, na sedežu družbe Kidričeva 26, Celje, v prostorih večnamenskega objekta, s pričetkom ob 14.00 uri.

Sklic 18. skupščine delničarjev
Dnevni red in predlogi sklepov z utemeljitvami
Informacije o pravicah delničarjev
Prijava udeležbe
Pooblastilo za udeležbo

Nazaj