SKLIC 20. SKUPŠČINE DELNIČARJEV

03. 05. 2016

Tip objave: Skupščina

Na osnovi 34. čl. Statuta Cinkarne Celje, d.d. in v skladu z določbami ZGD Uprava družbe sklicuje 20. SKUPŠČINO DELNIŠKE DRUŽBE CINKARNE CELJE, d.d., ki bo v torek, 7.6.2016.

Sklic 20. skupščine delničarjev
Dnevni red in predlogi sklepov z utemeljitvami
Informacije o pravicah delničarjev
Prijava udeležbe
Pooblastilo za udeležbo

Nazaj