SKLIC 21. SKUPŠČINE DELNIČARJEV

03. 05. 2017

Tip objave: Skupščina

Na osnovi 34. čl. Statuta Cinkarne Celje, d.d. in v skladu z določbami ZGD Uprava družbe sklicuje 21. SKUPŠČINO DELNIŠKE DRUŽBE CINKARNE CELJE, d.d., ki bo v torek, 6.6.2017 na sedežu družbe Kidričeva 26, Celje, v prostorih večnamenskega objekta, s pričetkom ob 14:00.

Sklic 21. Skupščine 
Utemeljitev predlogov sklepov 
Informacije o pravicah delničarjev
Prijava udeležbe
Pooblastilo za udeležbo

Nazaj