SKLIC 22. SKUPŠČINE DELNIČARJEV

12. 04. 2018

Tip objave: Skupščina

Na osnovi 34. čl. Statuta Cinkarne Celje, d.d. in v skladu z določbami ZGD Uprava družbe sklicuje 22. SKUPŠČINO DELNIŠKE DRUŽBE CINKARNE CELJE, d.d., ki bo v torek, 5.6.2018 na sedežu družbe Kidričeva 26, Celje, v prostorih večnamenskega objekta, s pričetkom ob 14:00 uri.

Sklic 22. Skupščine
Utemeljitev predlogov sklepov
Informacije o pravicah delničarjev
Prijava udeležbe
Pooblastilo za udeležbo

Nazaj