SKLIC 23. SKUPŠČINE DELNIČARJEV

30. 04. 2019

Na osnovi 34. člena Statuta Cinkarne Celje d.d., in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah uprava družbe sklicuje 23. SKUPŠČINO DELNIŠKE DRUŽBE CINKARNE CELJE, d.d., ki bo v torek, 4. 6. 2019, na sedežu družbe Kidričeva 26, Celje, v prostorih večnamenskega objekta, z začetkom ob 14:00.

PDF Sklic
PDF Utemeljitev predlogov sklepov
PDF Informacije o pravicah delničarjev
PDF Prijava udeležbe
PDF Pooblastilo za udeležbo

Nazaj