SKLIC 24. SKUPŠČINE DELNIČARJEV

15. 05. 2020

Tip objave: Skupščina

Na osnovi 34. čl. Statuta Cinkarne Celje, d.d., in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah Uprava družbe sklicuje 24. SKUPŠČINO DELNIŠKE DRUŽBE CINKARNE CELJE, d.d., ki bo v sredo, 17. 6. 2020, na sedežu družbe Kidričeva 26, Celje, v prostorih večnamenskega objekta, s pričetkom ob 14:00.

 

Predsednik uprave - generalni direktor
Tomaž Benčina, u.d.i.m. in u.d.e

PDF Uvodno besedilo
PDF Objava
PDF Utemeljitev predlogov sklepov
PDF Informacije o pravicah delničarjev
PDF Prijava udeležbe
WORD Prijava udeležbe
PDF Pooblastilo
WORD Pooblastilo

 

Nazaj